Created with Sketch. Created with Sketch.

Сайт ережелері

Сайтпен қолдану ережелері
«Mega Center Management» АҚ -мен құрастырылған www.mega.kz (әрі қарай — «Сайт») сайтымен қолдану ережелері (әрі қарай — «Ережелер») Сайтпен қолдану шарттарын айқындайды және Сайтқа кірушілердің құқықтары мен міндеттерін белгілейді (әрі қарай — «Сайт пайдаланушылары»).
1. Жалпы ережелер
1.1. Сайт «Rocket Firm» ЖШС-мен құрастырылған, Сайтқа деген барлық құқықтар «Mega Center Management» АҚ тиесілі, орналасу мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247а, (әрі қарай — «Компания»). Сайт «MEGA» сауда орталықтарына арналған. Осы ережелер Қазақстан Республикасы заңнамаларымен реттеледі, Ережелер Қазақстан Республикасы аумағындағы әрекетімен шектеледі.
1.2. Компания Сайт пайдаланушыларына аталған Ережелермен және де Құпиялылық саясатымен танысуды ұсынады. Сайтпен пайдалана отырып, Сайт пайдаланушылары осы Ереже шарттары, және Құпиялылық саясатымен келісетінін білдіреді.
2. Интеллектуалды құқықтар
2.1. Сайтта орналасқан барлық интеллектуалды әрекеттер нәтижесі мен дараландыру құралдары, оның ішінде дизайн элементтері, жобалар, сызбалар, макеттер, графикалық бейнелер (оның ішінде суреттер), суретті туындылар мен суретке ұқсас тәсілдермен жасалынған туындылар, мәтін, аудиовизуалды туындылар, Сайттың бөлігі болып табылатын ЭСМ арналған бағдарламалар, мәтінмен немесе мәтінсіз музыкалық туындылар және де басқа туындылар, және тауарлы белгілер мен өндірістік үлгілер Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес қорғалады, оның ішінде Қазақстан Республикасының қатысуымен халықаралық шарттарға сәйкес. Көрсетілген қорғалатын нысандар бірге және жеке алғанда Сайттың қорғалатын контентін құрайды. (әрі қарай — «Контент»).
2.2. Компания Сайттың құрамдас туындысы ретінде және де Контентінің құқық иеленушісі болып табылады (Контенттің сәйкестірілген парақшасында өзгесі көрсетілген жағдайлардан басқа).
2.3. Осы Ережелермен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа, Контент бөліктермен немесе компанияның келісімінсіз қолданыла алмайды (оның ішінде көшірмесін алуға, жариялауға, қайта жасалуға, қайта өндірілуге, таратылуға, сатылуға немесе өзге тәсілдермен қолдануға) .
2.4. Сайтта жарияланған мәтіндік материалдарды дәйектеу mega. kz белсенді гиперсілтемесі немесе Сайт тарауын дәйектейтін Контентті міндетті түрде көрсету арқылы рұқсат етіледі.
3. Жеке мәліметтер
Жалпы ережелер
3.1. Компания Жеке Мәліметтерді жоғалу, бұрыс пайдалану, рұқсатсыз кіру, жария етуге, өзгертуге немесе жоюдан қорғау үшін қажетті шаралар қолданады. Компаниямен жеке мәліметтердің өңделуі Қазақстан Республикасының Заңдары, Қазақстан Республикасының заңнамасының қолдануға болатын өзге шарттарымен, және де Құпиялылық саясатымен жүргізіледі.
3.2. Сайт пайдаланушының жеке мәліметтері жеке мәліметтердің ақпараттық жүйе mega. kz сайтында сақталады.
Егерде Сайт пайдаланушысы өзгені көрсетпесе, Компания Жеке мәліметтерді Сайт пайдаланушыларын арнайы ұсыныстар, науқандар, шаралар, Компанияның сатылымдары, арнайы сатылымдар туралы ақпараттандыру мақсатында тікелей байланыс ұстау үшін қолданады.
3.3. Жеке мәліметтер үшінші тұлғаларға берілмейді, заңнама талаптары бойынша Жеке мәліметтердің берілуі қажет болған жағдайлардан басқа. Сайт пайдаланушысы 3.4.т. бойынша Компанияға жолданған сұраныс негізінде Компаниямен өңделетін оның Жеке мәліметтері туралы ақпараттармен танысуға құқылы, және де Жеке мәліметтерін нақтылауға немесе Компанияның ақпараттық жүйесінен оның мәліметтерін жойюды талап етуге құқылы. Сайт пайдаланушының Жеке мәліметтерін жою Компаниядан ақпарат алу мүмкіндігінен айырады. Соның өзінде Жеке мәліметтерге Компанияның қызметтері мен сервисіне қолдау жасайтын және/немесе Компания сәйкестендірілген тапсырмаларын орындайтын үшінші тұлғалардың қолы жетімді, сол қолдауды/тапсырмаларды орындай алатын көлемде.
3.4. Жеке мәліметтерді өңдеуге байланысты мәселелермен осы Ереженің 6.3.т. көрсетілген Компанияның мекенжайлары мен телефондары бойынша жолығуға болады.
Қауіпсіздік.
3.5. Компания Сайт пайдаланушыларының жеке мәліметтеріне рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін қажетті шараларды қабылдайды.
3.6. Компания үшінші тұлғалардың (соның ішінде Қолданушының орналасқан жеріндегі тораптың техникалық қолжетімділігін қамтамасыз ететін интернет-провайдерлердің) ақпараты Сайт арқылы немесе Сайт арқылы берілетін байланыс арналарын қорғауға қатысты, сондай-ақ Сайттың тұрақты қолжетімділігіне және жұмыс істеуіне кепілдік бермейді.
Ақпараттың қолданылуы мен жария болуы
3.7. Өзге ақпарат көрсетілмегенде, Сайт мазмұнын жақсартуға арналған Сайт көмегімен жинақталған, Сайт пайдаланушылардың қалауларына сәйкес өңделуіне, Сайт пайдаланушыларымен ақпарат алмасуға (Сайт пайдаланушылардың сұранысы бойынша), Компанияның маркетингтік және зерттеулік мақсаттарына және де басқа мақсаттарға арналған деректерді Компания қолдана алады. Бұдан басқа, Компания Сайтта алынған барлық ақпаратты толыққанды жеке түрде анықталмаған түрде пайдалануға құқылы .
4. Үшінші тұлғалардың сайттары
4.1. Сайтта Интернеттегі үшінші тарап сайттарына сілтемелер болуы мүмкін. Компания мұндай сайттарды бақыламайды, үшінші тұлғалардың сайттарында жарияланған мазмұнның заңдылығына жауап бермейді, кез келген жағдайда Ережелер осы веб-сайттарды қолдануға қатысты емес. Сайтты пайдаланушылары құпиялылық саясатымен және / немесе кірген әрбір сайтты пайдалану ережелерімен танысуы керек.
5. Сайт пайдаланушысының құқықтары мен міндеттері
5.1. Сайт пайдаланушысы құқылы:
• Компанияға Сайтта орналасқан Контентке қатысты, Сайттың қызметі бойынша шағыммен жүгінуге;
5.2. Сайтқа кіргенде және оның мүмкіндіктерімен қолданғанда Сайт пайдаланушысы міндетті:
• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы ережелерін және осы Ережелерді сақтауға;
• сенімді және өзекті деректерді қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың уақтылы жаңартылуын бақылау (тұрғылықты жері туралы ақпаратты қоса алғанда);
• Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу нәтижесінде Компания, Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың шығындарын өтеуге;
• Сайтты пайдаланған кезде Ережелерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға, Сайтта орналастырылған немесе сілтемелер арқылы қол жетімді барлық құқықтық ақпаратпен танысуға;
• Ережеге енгізілген түзетулер туралы Компанияның хабарландыруларын үнемі тексеріп отыру;
• Ережелермен, сондай-ақ Компания жариялаған өзгерістермен келіспеген жағдайда Сайттан шығу қажет.
5.3. Сайтты пайдаланған кезде Сайт пайдаланушысына тыйым салынады: кез келген ақпаратты Сайтқа жариялауға және таратуға, егерде:
• қауіп-қатері болса, беделін түсірсе, ренжітсе, ар-намысы мен қадір-қасиетін немесе іскерлік беделін бұзса немесе басқа Сайт пайдаланушыларының немесе үшінші тұлғалардың құпиялылығын бұзса;
• кәмелетке толмаған тұлғалардың құқығын бұзса;
• әдепсіз, әдепсіз сөздерді қамтыса, кәмелетке толмағандардың қатысуымен жыныстық сипаттағы порнографиялық кескіндер мен мәтіндерді немесе көріністерді қамтыса;
• жануарлардың зорлық-зомбылық немесе адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынас көріністерін қамтыса;
• өзін-өзі өлтірудің құралы мен әдістерін, оны жасауға кез келген ынталандыруды қамтыса;
• нәсілдік, діни, ұлтаралық араздықты немесе қаскөйлікті насихаттайды және / немесе фашизмді немесе нәсілдік артықшылық идеологиясын насихаттаса;
• экстремистік материалдарды қамтыса;
• қылмыстық әрекеттерге жәрдемдеседі немесе қылмыстық әрекеттер жасауға қатысты кеңес, нұсқаулық немесе басшылық етсе;
• мемлекеттік және коммерциялық құпияларды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, үшінші тұлғалардың құпиялылығына қатысты ақпаратқа шектеулі кіру туралы ақпаратты қамтыса;
• жарнама немесе есірткі заттарын пайдалану тартымдылығын сипаттаса, есірткілерді таратуға қатысты ақпарат, оларды дайындау рецептері және пайдалану туралы кеңестер қамтыса;
• алаяқтықты қамтыса;
• зияткерлік қызметтің нәтижелеріне үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзса;
• жеке деректердің субъектілерінің құқықтарын бұзса;
• азаматтардың және заңды тұлғалардың басқа да құқықтары мен мүдделерін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзса;

5.4. Сайт пайдаланунышыларына тыйым салынады:
• басқа сайт пайдаланушыларының келісімінсіз хабарламаларды жаппай таратуды жүзеге асыруға;
• Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланып, Сайттың қалыпты жұмысына кедергі жасау үшін әрекеттер жасауға;
• Сайтта жариялауға және таратуға немесе вирустардың, трояндарды және басқа да зиянды бағдарламаларды басқаша пайдалануға;
• Сайтқа, Компанияға және Пайдаланушыларға зиян келтіруі мүмкін басқа әрекеттерді орындауға.

6. Компанияның құқықтары мен міндеттері
6.1. Компания Сайт пайдаланушыларына Сайтты пайдалану үшін техникалық мүмкіндіктермен қамтамасыз етеді.
6.2. Компания Сайт Пайдаланушыларының Жеке деректерін өңдеуге құқылы.
6.3. Компания кері байланыс нысаны арқылы немесе «Mega Center Management» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев көш., 247а мекен-жайы бойынша жолданған хабарландыруларды қарастыруға міндетті.
6.4. Компания Сайт бойынша нақты ақпаратты ұсынуға тырысқанына қарамастан, Компания Сайтта орналастырылған ақпараттың дұрыстығы үшін жауап бермейді. Сатудың мерзімі, жарияланған жеңілдіктер мөлшері, тауарлардың / қызметтердің сапасы, сондай-ақ тауарлардың болуы және т.б. «MEGA» сауда орталығының тиісті дүкендері жауапкершілікті өздеріне алады.
6.5. Сайтта ұсынылған барлық ақпарат қате ықтимал қателермен «дәл сол сияқты» («as is») белгісімен, ешқандай кепілдіксіз, тікелей немесе тұспалданған. Компания Сайтта орналастырылған ақпаратқа ешқандай кепілдік бермейді. Компания Сайтқа орналастырылған ақпаратты пайдалану нәтижесінде, тіпті Компанияға мұндай зиянды өтеу мүмкіндіктері туралы ақпарат берілсе де, жанама, тікелей, нақты немесе жанама залал, соның ішінде жоғалған пайда үшін жауапкершілік көтермейді.

7. Өзгертулер
7.1. Компания осы Ережелерге өзгертулер енгізуге құқылы. Өзгерістер www.mega.kz веб-сайтында, сондай-ақ қажет болған жағдайда Компанияның басқа көздерінде жарияланады. Өзгерістер енгізіледі, соның ішінде өзгертулер күшіне енген сәтте Сайт пайдаланушылары болып табылатын тұлғаларға да өзгерістер таралады. Өзгерістер www.mega.kz сайтында жарияланған күннен бастап 30 күн өткеннен кейін күшіне енеді.
Правила пользования сайтом
Настоящие правила пользования сайтом www.mega.kz (далее — «Сайт»), разработанные АО «Mega Center Management» (далее — «Правила»), определяют условия пользования Сайтом и устанавливают права и обязанности посетителей Сайта (далее — «Пользователи Сайта»).
1. Общие положения
1.1. Сайт разработан ТОО «Rocket Firm», все права на Сайт принадлежат АО «Mega Center Management», адрес места нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева 247а, (далее — «Компания»). Сайт посвящен торговым центрам «MEGA». Настоящие Правила регулируются законодательством Республики Казахстан, действие Правил ограничено территорией Республики Казахстан.
1.2. Компания рекомендует Пользователям Сайта ознакомиться с данными Правилами, а также Политикой конфиденциальности. Пользуясь Сайтом, Пользователи Сайта подтверждают свое согласие с положениями Правил, а также Политикой конфиденциальности.
2. Интеллектуальные права
2.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, проекты, чертежи, макеты, графические изображения (в том числе иллюстрации), фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, текст, аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ, являющиеся частью Сайта, музыкальные произведения с текстом или без текста и другие произведения, а также товарные знаки и промышленные образцы охраняются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе, в соответствии с международными договорами с участием Республики Казахстан. Указанные охраняемые объекты вместе и по отдельности составляют охраняемый контент Сайта (далее — «Контент»).
2.2. Компания является правообладателем Сайта как составного произведения, а также Контента (кроме случаев, когда на соответствующей странице с Контентом указано иное).
2.3. Кроме случаев, прямо установленных настоящими Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан, Контент не может быть использован (в том числе, скопирован, опубликован, воспроизведен, переработан, распространен, продан или использован иным способом) по частям или полностью без согласия Компании.
2.4. Цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, разрешается с обязательным указанием активной гиперссылки на mega. kz или на раздел Сайта с цитируемым Контентом.
3. Персональные данные
Общие положения
3.1. Компания принимает все необходимые меры для защиты Персональных Данных от потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, разглашения, изменения или уничтожения. Обработка персональных данных осуществляется Компанией в соответствии с Законом Республики Казахстан, иными применимыми положениями законодательства Республики Казахстан, а также Политикой конфиденциальности.
3.2. Персональные Данные, указанные Пользователем Сайта, хранятся в информационной системе персональных данных сайта mega.kz. Если Пользователь Сайта не указал иное, Персональные Данные, могут быть использованы Компанией для осуществления прямых контактов в целях информирования Пользователей Сайта о специальных предложениях, акциях, мероприятиях, распродажах Компании, о специальных предложениях и т. д.
3.3. Персональные Данные не будут передаваться третьим лицам, за исключением случаев, когда передача Персональных Данных будет необходима в соответствии с требованиями законодательства. Пользователь Сайта вправе, на основании запроса, направленного в Компанию в соответствии с п. 3.4., ознакомиться с информацией о его Персональных Данных, которые обрабатываются Компанией, требовать уточнения Персональных Данных или их удаления из информационной системы персональных данных Компании. Удаление Персональных Данных Пользователя Сайта влечет невозможность получения новостей от Компании. При этом доступ к персональным данным имеют третьи лица, осуществляющие поддержку служб и сервисов Компании и/или исполняющие соответствующие задания (поручения) Компании, в необходимом для осуществления такой поддержки и/ или заданий (поручений) объеме.
3.4. По вопросам, связанным с обработкой Персональных Данных, с Компанией можно связаться по адресам и телефонам, указанным в п. 6.3. Правил.
Безопасность.
3.5. Компания принимает необходимые меры для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Пользователей Сайта.
3.6. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц (в том числе Интернет-провайдеров, обеспечивающих техническую доступность сайта в месте нахождения Пользователя), в отношении защиты каналов связи, по которым передается информация на Сайт или с Сайта, а также не гарантирует постоянную доступность Сайта и его бесперебойную работу.
Использование и раскрытие информации
3.7. Если не указано иное, Компания может использовать данные, собранные с помощью Сайта для улучшения содержания Сайта, для его доработки в соответствии с предпочтениями Пользователей Сайта, для обмена информацией с Пользователями Сайта (по запросу Пользователей Сайта), для маркетинговых и исследовательских целей Компании, и для любых других определенных целей. Кроме того, Компания вправе в полной мере использовать всю информацию, полученную на Сайте не в персонально идентифицированной форме.
4. Сайты третьих лиц
4.1. Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. Компания не контролирует такие сайты, не несет ответственность за правомерность контента, размещенного на сайтах третьих лиц, в любом случае, Правила не распространяются на пользование этими веб-сайтами. Пользователям Сайта следует ознакомиться с политикой конфиденциальности и/или правилами пользования каждого посещаемого ими сайта.
5. Права и обязанности Пользователей Сайта
5.1. Пользователь Сайта имеет право:
• обращаться с жалобами к Компании в отношении Контента, размещенного на Сайте, функционирования Сайта;
5.2. При посещении Сайта и использовании его возможностей Пользователь Сайта обязан:
• соблюдать положения действующего законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
• предоставлять достоверные и актуальные данные, а также следить за их своевременным обновлением (в том числе информацию относительно места жительства);
• возмещать убытки, понесенные Компанией, Пользователями Сайта или третьими лицами в результате нарушения Правил или законодательства Республики Казахстан;
• соблюдать Правила, а также законодательство Республики Казахстан, при пользовании Сайтом ознакомиться со всей информацией юридического характера, размещенной на Сайте или доступной на нем посредством ссылок;
• регулярно проверять анонсы Компании в отношении внесения изменений в Правила;
• при несогласии с Правилами, а также анонсируемыми Компанией изменениями к ним, покинуть Сайт.
5.3. Пользователю Сайта при использовании Сайта запрещается: публиковать и распространять на Сайте любую информацию, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей Сайта или третьих лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
• содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
• носит мошеннический характер;
• нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности;
• нарушает права субъектов персональных данных;
• нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Республики Казахстан.
5.4. Пользователям Сайта запрещается:
• осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия других Пользователей Сайта;
• использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта;
• публиковать и распространять на Сайте или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
• осуществлять иные действия, которые могут нанести вред Сайту, Компании и Пользователям.
6. Права и обязанности Компании
6.1. Компания предоставляет Пользователям Сайта технические возможности для пользования Сайтом.
6.2. Компания имеет право обрабатывать Персональные Данные Пользователей Сайта.
6.3. Компания обязуется рассматривать уведомления, направленные через форму обратной связи, либо по адресу: АО «Mega Center Management», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева 247а,.
6.4. Несмотря на то, что Компания старается предоставлять точную информацию на Сайте, Компания не несет никакой ответственности за точность информации, размещенной на Сайте. Ответственность за сроки проведения распродаж, размер заявленных скидок, качество товара/услуги, а также наличие товаров и т. п. несет соответствующий магазин торгового центра «MEGA».
6.5. Вся информация, представленная на Сайте, идет под знаком «как есть» («as is») с возможными ошибками, без гарантий любого вида, прямо выраженных или подразумеваемых. Компания не предоставляет никаких гарантий в отношении информации, размещенной на Сайте. Компания не несет ответственности за какие-либо непрямые, прямые, фактические или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, в результате использования размещенной на Сайте информации, даже если Компания была предупреждена о возможности подобных убытков.
7. Изменения
7.1. Компания вправе вносить изменения в данные Правила. Изменения будут опубликованы на веб-сайте www.mega.kz, а также, при необходимости, в других источниках Компании. Изменения будут распространяться, в том числе на тех лиц, которые являются Пользователями Сайта на момент вступления в силу изменений. Изменения начнут действовать по истечении 30 дней с момента их публикации на сайте www.mega.kz.